VMI teenus

Oleme oma logistikakeskuses pakkunud klientidele tarnija hallatava laovaru teenust ehk VMI-teenust (Vendor Managed Inventory) juba alates 2007. aastast.

Mis on VMI?

Võimalus optimeerida tarneahelat, kus tarnija vastutab, et kliendil oleks piisav varude tase. Tarnijal on ligipääs kliendi varude infole ning ta vastutab müügitellimuste eest.

Mis on tarnija laovaru?

Tarnija omab laovaru kliendi juures, kuid säilitab kaubavaru omandiõiguse. Makse tehakse alles siis, kui kaup reaalselt maha müüakse. Tarnija hallatava tarneahela puhul võib kaubavaru kuuluda tarnijale, kuid ei pruugi.

Mis on teenuse peamised eelised?

VMI-teenusel on palju eeliseid nii tarnijale kui ka kliendile.

Toome välja mõned näited:

Kasud mõlemale osapoolele

  • Tarnija ja kliendi vahel luuakse tõeline partnerlussuhe. Nad teevad tihedamat koostööd ning tugevdavad oma suhteid.
  • Vähenevad arvutitevahelisest teabevahetusest tulenevad andmesisestusvead. Paraneb ka andmetöötluse kiirus.
  • Kui tarnija asub kliendist kaugel, annab see võimaluse optimeerida üldiseid transpordikulusid tarneahelas. Kaupa saab saata korraga suuremas koguses ning minna lennutranspordilt üle soodsamatele transpordiliikidele.
  • Vähendab olukordi, kus soovitud toodet laos ei ole.

Kasud kliendile

  • Koos vastutuse üleandmisega tarnijale vähenevad planeerimis- ja tellimiskulud.
  • Paraneb üleüldine teenusetase, kuna vajalikud tooted on õigel ajal õiges kohas.
  • Tarnija saab senisest rohkem keskenduda suurepärase teenuse pakkumisele.

Kasud tarnijale

  • Vähenevad vead kliendi tellimustes, mis oleks eelnevalt tõenäoliselt viinud kauba tagastuseni.
  • Ülevaade laovarudest aitab tuvastada esmatähtsaid ülesandeid (varude täiendamise vajalikkus või täielik defitsiit). VMI-teenuseta puudub tarnijal juurdepääs tellitud toodetega seotud teabele ja kogustele. VMI-teenus võimaldab tarnijal tuvastada vajadus konkreetse toote järele juba enne selle tellimist. Erikokkuleppeid (erihindu) on tunduvalt lihtsam rakendada.

 

Lisateabe saamiseks saatke meile päring  vmi@baltilogistika.com