Aluste tüübid

Väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse sihtpunktidesse saatmisel nõutakse enamasti kuumtöödeldud aluseid (tähistus „IPPC“).

Aluste tüübid Mõõtmed
Euroalus 1200 x 800 x h mm
Väike euroalus 800 x 600 x h mm
FIN (ISO) alus 1000 x 1200 x h mm