Incoterms

EXW – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)

Pārdevējs nodrošina preces pieejamību savās telpās. Pircējs atbild par iekraušanu. Šis nosacījums uzliek maksimālu atbildību pircējam, bet minimālu atbildību pārdevējam. EXW nosacījumi parasti tiek izmantoti, izdarot sākotnējo cenas piedāvājumu preču pārdošanai, neietverot nekādas izmaksas. EXW nozīmē, ka pārdevējs konkrētā datumā nodrošina preces pieejamību no savām telpām (rūpnīca, noliktava, ražotne). Pircējs apmaksā visus ar transportēšanu saistītos izdevumus un ir atbildīgs par visiem apdraudējumiem preces ceļā līdz galamērķim. Pārdevējs nav atbildīgs par preču iekraušanu transportlīdzekļos, kas ierodas pēc preces, un neveic ar preču eksportu saistītās formalitātes. Ja pārdevējs preces tomēr iekrauj, par izmaksām un citiem riskiem tāpat atbildīgs ir pircējs. Ja puses vēlas vienoties, ka atbildība, izmaksas un riski par preču iekraušanu gulstas uz pārdevēju, tas ir jānorāda pārdošanas līgumā skaidrā formulējumā.

FCA – Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

Pārdevējs pēc eksporta muitas formalitāšu nokārtošanas nodod norādītajā vietā preces pirmā pārvadātāja (kuru ir nosaucis pircējs) rīcībā. Pārdevējs maksā par pārvadājumu līdz norādītajai piegādes vietai, un visi riski par pārvadājumu pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam pārvadātājam.

CPT – Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs apmaksā transportēšanu. Riski pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam pārvadātājam importēšanas vietā.

CIP – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

Konteineru transporta / multimodāla transporta ekvivalents nosacījumiem CIF. Pārdevējs maksā par pārvadājumu un apdrošināšanu līdz nosauktajai piegādes vietai, bet riski pāriet pircējam brīdī, kad preces tiek nodotas pirmajam pārvadātājam.

DAT – Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktam terminālam, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanai norādītajā terminālā.

DAP – Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai vietai, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz brīdim, kad krava ir gatava izkraušanai, kuru veic pircējs.

DDP – Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču nogādi līdz norādītajai vietai pircēja valstī un apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar preču nogādi līdz galamērķim, ieskaitot importa nodevas un nodokļu nomaksu. Pircējs ir atbildīgs par izkraušanu. Šis nosacījums uzliek maksimālu atbildību pārdevējam, bet minimālu atbildību pircējam.

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

FAS – Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava līdz kuģim nosauktajā ostā. Pārdevējam ir jānokārto muitas eksporta formalitātes. Parasti šo terminu izmanto smagsvara vai beramām kravām.

FOB – Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava ar uzkraušanu uz kuģa, kuru nosaucis pircējs. Izmaksas un riski pāriet brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Pārdevējam ir jānokārto muitas eksporta formalitātes.

CFR – Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāsedz visas izmaksas par kravas nogādi līdz galamērķa ostai. Taču riski pāriet pircējam brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Kravas apdrošināšana NAV iekļauta cenā. Šis nosacījums iepriekš bija pazīstams kā CNF (C&F). Tikai jūras transportam.

CIF – Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Tieši tas pats, kas CFR, taču pārdevējam ir papildus jānokārto un jāapmaksā kravas apdrošināšana. Tikai jūras transportam.