Terminai ir sąlygos naudojantis Balti Logistika paslaugomis

Pasiūlymo galiojimas

Kainos pasiūlymas turi terminą ir galioja iki nurodytos pasiūlymo galiojimo datos. Kainos pasiūlymas galioja, jei duomenys yra nepasikeitę ir adekvatūs prieš tai pateiktam pasiūlymui. Jei realūs krovinio duomenys ir charakteristikos skiriasi nuo pateiktų kainos pasiūlyme, kaina už pervežimą bus perskaičiuota.

Kaštai

Suma be PVM. PVM pridedamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kuro ir saugumo mokestį avialinijos pasilieka teisę keisti. Mes rekomenduojame pasitikrinti minėtą mokestį prieš pateikiant užsakymą.

Sąskaitoje suma apskaičiuojama pagal atvykimo dienos kursą, naudojant Lietuvos banko tos dienos duomenis.

Jei Paslaugų mokestis arba kiti mokesčiai ar kaštai, nurodyti Užsakymo patvirtinime ar Pasiūlyme, yra pagrįsti išlaidomis ar kitais komponentais kita valiuta nei sąskaitų faktūrų išrašymo valiuta, tada galutinė Paslaugų mokesčio suma ar kiti mokesčiai gali keistis dėl taikomos sumos konvertavimo į sąskaitų faktūrų išrašymo valiutą tą dieną, kai Siunta perduodama Vežėjui arba kai Klientas gauna sąskaitą faktūrą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Taikomi Europos Centrinio Banko valiutų keitimo kursai. Jei sąskaitų faktūrų išrašymo valiuta nėra įtraukta į Europos Centrinio Banko duomenų bazę, „Balti Logistika“ turi teisę savo nuožiūra taikyti valiutos keitimo kursus pagal kitą viešą duomenų bazę.

Mokėjimas

Už visas paslaugas galima atsiskaityti pavedimu prieš krovinio paėmimą ar jo pristatymą. Atidėjimas įmanomas tik pasirašius galiojančią sutartį su Balti Logistika.

Atšaukimo sąlygos

Siuntėjas turi teisę atsisakyti užsakyto vežimo iki tol, kol „Balti Logistika“ pradės vykdyti užsakymą. Jei „Balti Logistika“ pradėjo vykdyti užsakymą ir užsakymas atšaukiamas, „Balti Logistika“ turi teisę gauti kompensaciją, kuri padengtų pagrįstas jo išlaidas, bet ne didesnę nei sutarto vežimo mokesčio suma.

Apmokestinams svoris

Oro transporte 1 cbm prilyginamas 167 kg svorio.
Kelio transporte 1 cbm prilyginimas 333 kg, 1 LDM – 1850 kg.
Jūrų transporte 1 cbm prilyginimas 1000 kg.
Geležinkelių transporte 1cbm prilyginamas 700 kg svorio.
Kaina skaičiuojama nuo didesnio (apskaitinio svorio) rodmens.

Vežėjo atsakomybė

Oro transporte atsakomybė už krovinį yra ribojama 22 SDR nuo realaus svorio už kilogramą.
Kelio transporte atsakomybė už krovinį yra ribojama 8,33 SDR per realaus svorio kilogramą.
Jūrų transporte atsakomybė už krovinį yra ribojama 2 SDR per  realaus svorio kilogramą.
Geležinkelių transporte vežėjo atsakomybė už krovinį yra ribojama  2SDR už realaus svorio kilogramą.

Apie SDR informaciją rasite čia: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. Jei krovinys yra brangus – rekomenduojame krovinį drausti.

Balti Logistika neatsakinga už avialinijų rezervacijas ir skrydžių atšaukimus.

 

Terms and conditions of Balti Logistika services

 

Validity of price offer

The price offer is valid until the next offer, but not longer than price offer valid date. The price offer is valid if the initial information is which is based is adequate and true. If actual cargo characteristics differ from what is marked in the price offer, the total cost will be re-calculated per actual data.

Cost

VAT is not included in the rates.

Fuel and security surcharges of the airlines may change. We suggest to re-check levels before placing the order.

If the Service Fee or any other fees or charges indicated in the Order Confirmation or the Offer are based on costs or other components in other currencies than the invoicing currency, then the final amount of the Service Fee or any other fees or charges may be subject to changes due to conversion of the applicable sum to the invoicing currency on the date when Consignment is handed over to the Carrier or when the Client receives the invoice, whichever occurs earlier. The currency exchange reference rates of the European Central Bank are used. If the invoicing currency is not featured in the European Central Bank database, Balti Logistika has the right to apply the currency exchange rates from another public database in its sole discretion.

Payment method

For all services it is possible to pay either in cash or by bank transfer before shipping or delivery of the goods. Credit terms are only available for customers who have a valid Customer Agreement with Balti Logistika.

Terms of cancellation

The consignor has a right to refuse the ordered carriage until the time when the Balti Logistika starts to fulfil the order. If the Balti Logistika has started to execute the order and the order is cancelled, then Balti Logistika is entitled to get compensation which would cover his reasonable costs, but not more than the amount of agreed carriage charge.

Chargeable weight

In air freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 167 kg.
In road freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 333 kg and 1 LDM = 1850 kg.
In sea freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 1000 kg.
In railway transport the weight and volume ratio is 1 cbm = 700 kg.
The higher one (chargeable weight) will be the basis for price calculation.

Carrier´s liability

In air freight the carrier’s liability is up to SDR 22.00 per gross weight.
In road freight the carrier’s liability is up to SDR 8.33 per gross weight.
In sea freight the carrier’s liability is up to SDR 2.00 per gross weight.
In railway transport the carrier’s liability is up to SDR 2.00 per gross weight.

SDR info: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. If a shipment is valuable, we recommend to make full transportation insurance.

Balti Logistika is not responsible for airline bookings and alterations made in them.