VMI (Piegādātāja pārvaldīti preču krājumi) pakalpojumi

Savā loģistikas centrā kopš 2007. gada mēs piedāvājam klientiem Piegādātāja pārvaldītu preču krājumu (VMI) un Konsignācijai paredzētu (Consignment Inventory) preču krājumu pakalpojumus.

Kas ir VMI?

Piegāžu ķēdes optimizēšanas līdzeklis. Šādas sistēmas gadījumā preču piegādātājs ir atbildīgs par klienta preču krājumu nodrošināšanu. Piegādātājam ir piekļuve klienta krājumu datiem, un viņš ir atbildīgs par pasūtījuma veidlapu noformēšanu.

Kas ir Konsignācijai paredzēti (Consignment Inventory) preču krājumi?

Kad piegādātājs nogādā krājumus klienta atrašanās vietā un saglabā īpašumtiesības uz krājumiem. Maksājums netiek veikts, kamēr prece netiek faktiski pārdota. VMI attiecības var ietvert un var neietvert konsignācijai paredzētus preču krājumus.

Kādas ir galvenās priekšrocības?

VMI sniedz vairākas priekšrocības gan piegādātājam, gan klientam.

Zemāk parādīts to daļējs saraksts:

Abpusējās priekšrocības

  • Starp piegādātāju un klientu izveidojas īsta partnerība. Viņi ciešāk sadarbojas un nostiprina savstarpējo saikni.
  • Tiek samazinātas datu ievades kļūdas, jo pārsūtīšana notiek no datora uz datoru. Tiek uzlabots arī apstrādes ātrums.
  • Ja piegādātājs atrodas tālu no klienta, ir iespējams optimizēt kopējās transportēšanas izmaksas piegāžu ķēdē (ir iespējams vienā reizē nosūtīt lielākus apjomus vai pat pāriet no gaisa pārvadājumiem un citiem pārvadājumu veidiem, kas izmaksu ziņā ir efektīvāki).
  • Līdz minumam samazina krājumu trūkuma situācijas.

Priekšrocības klientam

  • Samazinās ar plānošanu un pasūtīšanu saistītie izdevumi, jo atbildība ir nodota piegādātājam.
  • Uzlabojas kopējais pakalpojumu līmenis, jo vajadzīgās preces vienmēr ir pieejamas vajadzīgajā laikā.
  • Piegādātājs vairāk nekā jebkad agrāk koncentrējas uz lielisku pakalpojumu sniegšanu.

Priekšrocības piegādātājam

  • Samazinās kļūdas klienta pasūtījumos (kas iepriekš, iespējams, būtu beigušās ar preču atgriešanu).
  • Pārskatāmie krājumu līmeņi palīdz noteikt prioritātes (papildināt krājumus vai izlietot krājumus?). Pirms VMI ieviešanas piegādātājs neredzēja daudzumu un pasūtītās preces. Ar VMI piegādātājs var redzēt potenciālo nepieciešamību pēc preces, pirms tā tiek pasūtīta. Krājumu plānā ir vieglāk iekļaut veicināšanas akcijas.